Image

Een stap omhoog met je onderneming!

Er is bijna geen enkele onderneming die nog los staat van IT. Sterker nog: het gros van alle sales en marketing wordt online bedreven. Daar staan machines achter. MadMacX stemt de omvang van je IT-infrastructuur af op de grootte van je onderneming. Aangevuld met een scherpzinnig consulting- en trainingsaanbod.

Image

Groei en IT, hand in hand?

Contacteer ons nu

Our business solutions

Het installeren van nieuwe IT-infrastructuur heeft meer gevolgen dan de meeste zaakvoerders of managers aanvankelijk inschatten. Met MadMacX begeleiden we verschillende stappen die bij zo'n implementatie horen. Van analytische voortrajecten tot opvolgende trainingstrajecten, en zelfs inzichten in de communicatiestructuur.

IT-infrastructure

Image

Je IT-omgeving is groter dan je denkt.

MadMacX kijkt naar je technische noden als een geheel. Alles is met elkaar verbonden. Er zijn verschillende actoren betrokken (internet provider, webhosting, mailhosting, IT partners, leveranciers, ...) - MadMacX consolideert zoveel mogelijk van deze actoren onder één dak.

 1. You & your devices: Alles start bij jou, natuurlijk. Jij én je favoriete toestellen. Die heb jij nodig om je meest creatieve zelf te zijn. Dat moet allemaal optimaal werken.

 2. Network & extra hardware: Aansluitend heb je nood aan een goed werkend netwerk en de juiste randapparatuur. Dat wil zeggen dat er configuratie moet gebeuren met kennis van zaken.

 3. Cloud productivity: Alles kan en gebeurt ook steeds vaker in de cloud. MadMacX geeft je het gepaste advies over de beste samenstelling, op maat van jouw noden.

 4. Data storage & back-ups: Bestanden worden steeds groter en de nood aan data-bescherming groeit zienderogen. Dat begint bij slimme back-ups. Wij maken de nodige inschattingen en stellen het juiste pakket samen.

 5. Security measures: De media staan bol van security inbreuken in netwerken en toestellen. Omdat zowat elk bedrijf afhankelijk is van zijn data, is intelligente bescherming dé nieuwe noodzaak. Reduceer het risico op data-gijzeling en andere onsmakelijke problemen. Dit is de grootste uitdaging voor de komende jaren.

Elke IT-omgeving is een andere puzzel met veel variabele invloeden. MadMacX onderzoekt eerst de samenstelling van de bestaande situatie en grijpt modulair of volledig in. Budget-efficiënt, met het oog op de toekomst.

"The mediator between head and hands must be the heart!"

- Metropolis, 1927 -

Data-flow & process

Image

Alles verandert constant...

... en verandering is van alle tijden. Als we met MadMacX je fysieke IT-infrastructuur of je Cloud-software services op punt stellen, heeft dat effect op de samenwerkingsopties.

De technische mogelijkheden breiden uit of bepaalde onveilige handelingen uit het verleden worden afgeblokt. Hoe dan ook is het noodzakelijk om de bestaande werkprocessen, data-flows en bestandsdetails te overlopen en waar nodig bij te sturen.

MadMacX begeleidt deze processen op vraag van de klant. We maken een pre-analyse van de departementen en bestandsformaten. Daarna geven we advies over de aanpassingen en de noodzakelijke trainingsopties.

Verandering is nooit eenvoudig, maar het kan wel sterk gefacilliteerd worden.

MadMacX heeft interne kennis van ERP-processen, excel-optimalisatie en data-flow analyse. De documentatie die we hierbij opleveren is ondersteunend voor de veranderingen die vaak het gevolg zijn van IT-infrastructuur-aanpassingen.

"What seems to be the officer, problem?"

- South Park (Bloody Mary episode), 2005 -

Training

Image

Nieuwe tools, nieuwe mogelijkheden.

We voorzien presentaties van en training in het gebruik van nieuw geïnstalleerde tools. Zowel cloud-software als nieuwe hardware-infrastructuur hebben soms een extra woordje uitleg nodig over de operationele opties ervan.

We laten onze klanten nooit aan hun lot over. In onze trainingen overlopen we structureel de gebruiksopties van de services die onder onze abonnementen vallen.

We hebben zelf of binnen ons netwerk van creatieve klanten ook kennis van zaken aangaande gespecialiseerde  software en kunnen ook daar de nodige inzichten verschaffen.

Via ons data-flow- en procesanalyse-traject formuleren we de juiste trainingsadviezen aan onze klanten.

Onder training verstaan we bij MadMacX: het gestructureerd overlopen van de mechanische en operationele opties van onze services. Interpretatie en analyse van werkprocessen zit daar niet onder vervat. Dat is het domein van onze Data-Flow & Process consulting.

"I... I gotta model myself after someone."

- Manhattan, 1979 -

Communication strategy

Image

Van specifiek naar algemeen.

Sommige ondernemingen kunnen extra ondersteuning rond hun content en communicatie gebruiken. We ondersteunen het high-level denkwerk, leveren adviezen en faciliteren de contacten met de juiste partners. MadMacX is deel van een community van creatieve beroepen, waarbinnen de meeste oplossingen rond communicatie en content kunnen ingevuld worden.

Wat kunnen we ondersteunen?

 1. Brand filosofie
 2. Huisstijlgids creatie
 3. Business content
 4. Social media strategie
 5. Technische procesillustratie
 6. ...

Omdat we hier meer naar het DNA van het merk gaan kijken, werken we altijd met enkele voorafgaande consulting-gesprekken. We formuleren hieruit een vraagafbakening en stellen nadien pas onze adviezen op. Vooral ondernemingen die sterk groeien, staan voor grote uitdagingen aangaande de organisatie van hun merk en bijhorende communicatie.

"To be perfectly honest. I think I'm in a little over my head."

- Twin Peaks, 1990 -