Service &
afspraken

MadMacX dienstverleningsovereenkomst

Onze dienstverleningsovereenkomst is van toepassing als we structureel het beheer van je Apple toestellen-park overnemen. Contacteer ons voor meer informatie of een gesprek over jouw Apple IT-noden.

Boek een babbel in onze agenda

Algemene voorwaarden

Door op onze offertes en adviezen in te gaan, bevestig je akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. Lees ze hieronder na! Je kan in sommige gevallen ook de vraag krijgen om een aanvaarding te bevestigen via dit formulier.

Een woordje over de motor van onze dienstverlening: support!
>> Inkopen van expertise is niet gratis

De support-service die we bij MadMacX verlenen, is altijd op vraag van onze klanten. Met andere woorden, op basis van een vraagstelling aan MadMacX druk je een wens uit om bij ons expertise in te kopen. Geleid door onze gecombineerde ervaring gaan we met onze best-effort op zoek naar een oplossing voor je vraag.

Omdat IT een complexe materie is - waar meestal veel verschillende actoren onderdeel uitmaken van het totale proces - is de oplossing die wij kunnen bieden soms ook gewoon het doorverwijzen naar de juiste partij die de volgende stap moet nemen. Ook de tijd die we besteden aan het onderzoeken van de vraag, is in alle gevallen factureerbaar aan ons standaard service-tarief.

We gaan bij MadMacX altijd tot het uiterste om de gewenste oplossing te vinden. Maar soms hebben we niet alle elementen van het proces in handen.

>> REGIETARIEF

Het regietarief van MadMacX voor technische uitvoerend werk  bedraagt €99/u. Voor conceptuele of consulting opdrachten hanteren we een tarief van €130/u. Enkel MadMacX klanten kunnen aanspraak maken op onze diensten. MadMacX levert geen ad hoc (break-fix) diensten.

>> VERPLAATSINGSVERGOEDING

MadMacX hanteert een verplaatsingsvergoeding van €1 excl. btw. per kilometer. Dit tarief geldt zowel voor de heen- als terugreis, met een minimum van €25 excl. btw.

(voor elke interventie op verplaatsing wordt er minimum één (1) werkuur gefactureerd. De bijkomende tijd, bovenop het eerste uur, wordt per half uur aangerekend.)

>> Support onder abonnement

Het in onze abonnementen inbegrepen support volume is gebaseerd op een gemiddeld aantal uren per maand/jaar. Wij helpen onze abonnementsklanten dan ook met plezier volgens de afspraken (met een vrijgevige marge) verder, maar rekenen ook op een redelijk gebruik van onze support diensten.

Bij de start van een nieuwe samenwerking hanteren we daarom een 'grace period' van 3 maanden. Dit stelt ons in staat om in overleg het  reële supportvolume te meten en het inbegrepen volume bij te stellen, indien nodig.

Het staat MadMacX vrij om onredelijk gebruik van onze support-diensten als dusdaning te beoordelen en de klant daarover aan te spreken om samen tot een geschikte oplossing te komen. Er zal daarbij een voorstel uitgewerkt worden om de uren support die buiten de redelijkheid van het abonnement vallen, aan ons regietarief te factureren.

Terbeschikkingstelling versus gebruik

Support is in hoofdzaak gericht tot het 'ter beschikking stellen' van een door ons beheerde software/applicatie. Dat wil zeggen dat wij ondersteuning bieden als de reguliere werking niet mogelijk is en dit te wijten is aan de technische configuratie van de software/applicatie zelf. Maar ook gebruiksadvies en -begeleiding van soft- en hardware zijn ook in onze support inbegrepen. Indien gebruiksvragen zich herhaaldelijk voordoen, zullen we een self-help oplossing of een trainingstraject voorstellen.

Ter illustratie: Een mailaccount die niet toegankelijk is door een verkeerde accountinstelling, beschouwen wij als een technisch tekortkomen in de terbeschikkingstelling van de software. Een user die ons vraagt om een out of office in te stellen, beschouwen we als een duidelijke software gebruiksvraag.

Verantwoordelijk gebruik

Elk toestel of product heeft een gebruiksadvies dat door de producent wordt opgesteld. Daarmee ligt de verantwoordelijkheid voor het correcte gebruik van het toestel bij de aankoper en gebruiker.

Typische voorbeelden van verkeerd toestelgebruik zijn: het aansluiten van niet gereguleerde adapters/laders, het overbelasten van de voorziene data-opslag capaciteit of het uitstellen van noodzakelijke software updates. Dit soort foutief gebruik kan leiden tot onherroepelijk data-verlies of permanente schade aan het toestel.

Problemen die zich voordoen door verkeerd gebruik, kunnen we bij MadMacX met onze beste inspanning proberen te remediëren, maar verkeerd gebruik van een toestel kan deze oplossing aanzienlijk bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken.

Bewaartermijn en redelijke reactietijd bij reparaties

Toestellen die bij ons worden binnengebracht voor offerteopmaak (hardware-reparatie of supportvraag), worden steeds eerst onderzocht (hiervoor wordt een vooronderzoekskost aangerekend) om na te gaan of het probleem ruimer is, dan de initieel vastgestelde symptomen doen vermoeden.

De offerte die voortvloeit uit het vooronderzoek, wordt - in normale omstandigheden binnen de 7 werkdagen - gestuurd naar het bij ons gekende e-mailadres van de klant. Bij uitblijven van reactie op deze offerte en bijhorende herinneringen, behoudt MadMacX zicht het recht toe om:

  • na een termijn van 2 maanden, stockagekosten van €20/week aan te rekenen.
  • na een termijn van 6 maanden, ingaande vanaf de verzendingsdatum van de betreffende offerte, het toestel als verbeurd te verklaren en te vernietigen, te resetten & verkopen of als reserve-onderdelen te ontmantelen.

Het is dus ook de verantwoordelijkheid van de klant om - binnen die zelfde termijn van 6 maanden na het inleveren van het toestel - verhaal te zoeken over de voortgang van het proces. Dit voor het geval dat de klant de offerte en herinneringscommunicatie om een of andere reden niet zou ontvangen hebben.

Geldende bepalingen bij onze adviezen over netwerk en IT-infrastructuur oplossingen.

IT is niet altijd een exacte wetenschap, maar eerder een puzzel waarbij veel verschillende elementen en spelers op elkaar worden afgestemd. Het is daarom niet altijd eenvoudig om alle variabelen te voorzien of te verduidelijken aan onze klanten. Hieronder een lijst met bepalingen die soms een extra woordje uitleg vragen.

Belangrijke melding aangaande data & security garantie

Door onze installaties en adviezen proberen we zowel de gewenste data-recovery als security zo goed mogelijk te verzekeren. We dekken alle risico’s uiteraard zo goed mogelijk af maar dit is geen exacte wetenschap. MadMacX kan daarom nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het mogelijk verlies van data of voor gebeurlijke security inbreuken. Uiteraard stellen wij bij problemen alles in het werk om verloren data te recupereren of mogelijke security inbreuken te remediëren, met het oog op optimale schadebeperking. Door het accepteren van onze offerte, verklaart de klant zich ook akkoord met deze bepalingen.

Voorstudie, audit, advies en calculatiewerk

Dank zij onze MadMacX kennis kunnen we – via de combinatie van een briefing voor de klant en een audit van het device-park en de netwerk-configuratie met de nodige voorstudie en calculatie – als deliverable een offerte presenteren. Dit document vertegenwoordigt dus een kennisadvies dat stamt uit onze gecombineerde ervaringen en de constante productverbeteringen waarmee we de ontwikkelingen in de Apple IT markt opvolgen. Onze ervaringen en adviezen vertegenwoordigen kennis.

In het licht daarvan behouden wij ons het recht toe om bij misbruik van onze kennisadviezen tot 100% van het offertebedrag te factureren.

Beïnvloeding door externe elementen

Als MadMacX of zijn partners worden ingeschakeld om aanpassingen aan het netwerk de en omkaderende IT infrastructuur uit te voeren, worden onze oplossingen soms onvoorzien beïnvloed door de reeds aanwezige infrastructuur van vorige IT partners (bv. verouderde bekabeling of toestellen) of derde partijen (bv. abonnement en infrastructuur bij de internet-provider). De aanpak van  onvoorziene elementen gebeurt steeds in overleg met de klant en hiervoor wordt een aparte offerte opgesteld.

Initiële installatie en data-migratie kosten

De kosten voor datamigratie en de initële configuratie die voortvloeien uit de installatie van onze voorgestelde long-term oplossingen worden apart gefactureerd aan ons geldend regietarief.

Apple producten

Natuurlijk verkopen wij ‘everything Apple’. We zijn dan ook erkend B2B verkoper van Apple-producten, via een partnership met onze distributeur. We specialiseren ons in het samenstellen van de juiste configuratie van Apple devices, precies afgemeten op de technische vereisten van onze klanten.

Apple reparatiebegeleiding

MadMacX heeft een vast team van experten in huis. We werken ook met een netwerk van geselecteerde en betrouwbare partners/leveranciers aan wie we in piekperioden opdrachten kunnen overdragen. Met dit gecombineerde team dekken we het hele spectrum van technische dienstsverlening af. Van eerste-lijns-assistentie tot technische herstellingen. We bogen op een ijzersterke reputatie op het vlak van snelheid en kwaliteit in onze repair-dienstverlening. Vaak treden we ook op als tussenpersoon in de begeleiding van een hardware reparatietraject. Ook die diensten zijn facturabel.

Serviceregio & Transportopties

MadMacX levert diensten over heel Vlaanderen en Brussel. Hiervoor geldt onze standaard verplaatsingsvergoeding van €1 excl. btw per kilometer. Dit tarief geldt zowel voor de heen- als terugreis, met een minimum van €25 excl. btw.

Voor verplaatsingen van meer dan 5km van onze kantoren, rekenen wij ook een minimum interventie van 1u aan, ook al is de effectieve uitvoering van de interventie korter. Duurt te interventie langer, dan wordt deze in blokken van 30min aanvullend gefactureerd.

Prijsopstelling en adviezen

Initiële calculaties en adviezen worden berekend op de vragen en bedrijfsconstellatie zoals genoteerd uit ons bezoek bij of gesprek met de klant. Bijkomende vragen of substantiële aanpassingen aan de initiële vraag kunnen leiden tot de bijstelling van de calculaties en adviezen in de offerte.

Tijdsgebonden oplossingen

Onze oplossingen en advies betreffende infrastructuur en materiaal worden berekend op een termijn van 3 tot 5 jaar, rekening houdend met de kennis en technologische evoluties zoals we die vandaag kunnen inschatten. Dit wil zeggen dat we die naar ons beste vermogen op de groei instellen, maar kunnen niet uitsluiten noch verantwoordelijk gesteld worden voor het feit dat bepaalde technologische evoluties ons inhalen. We rekenen hierbij op de redelijkheid van onze klanten.

Voorschotten

Voor alle door de klant bevestigde offertes/bestellingen wordt een voorschot van 50% van de factuurwaarde gevraagd.

Aanvaarding
Algemene Voorwaarden

Vul onderstaand formulier volledig in om bovenstaande algemene voorwaarden te aanvaarden.

    Hiermee bevestig je dat je de algemene voorwaarden van MadMacX (zoals vermeld op https://madmacx.be/algemene-voorwaarden) hebt gelezen en aanvaard. Bij elke aanpassing van de algemene voorwaarden, krijg je van ons een mail om dat te melden en je een link naar de nieuwe versie te bezorgen. De Algemene Voorwaarden zijn ten allen tijde te raadplegen via https://madmacx.be/algemene-voorwaarden
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY